Thursday, September 18, 2008

PMR: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BANJIR KILAT

PENDAHULUAN:
Akhir-akhir ini banjir kilat sering berlaku terutamanya di kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur, Ipoh dan Johor Baharu.

ISI YANG DICADANGKAN(PUNCA):
1. Sistem perparitan yang tidak teratur dan telah rosak
2. Parit dan longkang yang tersumbat kerana banyak sampah-sarap
3. Pembangunan yang berterusan dan tidak dirancang dengan baik
4. Sikap penduduk setempat yang tidak bertanggungjawab menjaga kawasan persekitaran
5. faktor cuaca yang tidak menentu
6. kerja-kerja pengubahsuaian jalan yang tidak kemas
7. penempatan yang padat dan tidak teratur
8. tiada arahan yang tegas kepada pemaju supaya menjaga alam sekitar semasa membangunkan sesuatu kawasan

KESIMPULAN:(siapa + nak buat apa;cadangan/nasihat/saranan + agar /supaya/bagi + apa;kesan daripada cadangan tadi)
semua pihak perlu bertanggungjawab bagi mengelakkan berlakunya masalah ini

UNGKAPAN MENARIK YANG DICADANGKAN:
- pemantauan secara konsisten dan tidak bermusim
- telus dalam menjalankan amanah
- kerjasama seperti aur dengan tebing

No comments: