Tuesday, September 2, 2008

KATA KERJA PASIF

1. diperolehi (salah) = diperoleh
Akhiran -i tidak diperlukan kerana kelewahan bahasa. Diperoleh sudah membawa makna yang lengkap, iaitu mendapat

2. diperluaskan (salah) = diperluas
Akhiran - kan tidak diperlukan dalam kata kerja pasif berawalan diper- jika kata dasarnya ialah kata adjektif. Luas ialah kata adjektif

3. diperbesarkan (salah) = diperbesar
Akhiran -kan tidak diperlukan dalam kata kerja pasif berawalan diper- jika kata dasarnya ialah kata adjektif. Besar ialah kata adjektif.

4. diperisteri
Dalam bahasa Melayu perkataan apitan diperisterikan dan diperisteri mempunyai makna yang berbeza mengikut penggunaannya dalam ayat. Diperisteri bermaksud seseorang itu dikahwinkan dengan. Manakala, diperisterikan bermaksud dikahwinkan oleh ... dengan...

5. diperdalami (salah) = diperdalam atau didalami
Akhiran -i tidak diperlukan dalam kata kerja pasif berawalan diper- jika kata dasarnya ialah kata adjektif. Dalam ialah kata adjektif.

6. dipercantikkan (salah) = dipercantik
Akhiran -kan tidak diperlukan dalam kata kerja pasif berawalan diper- jika kata dasarnya ialah kata adjektif. Cantik ialah kata adjektif.
7. diperdengar (salah)
Akhiran -kan diperlukan dalam apitan diper- ... -kan jika kata dasarnya kata kerja. Dengar ialah kata kerja.
8. dipertunjuk(salah)
Akhiran diperlukan dalam apitan diper- ... - kan jika kata dasarnya kata kerja. Tunjuk ialah kata kerja
9. diperlihat (salah)
Akhiran -kan diperlukan dalam apitan diper- ... -kan jika kata dasarnya kata kerja. Lihat ialah kata kerja.
10. dipersenda(salah)
Akhiran -kan diperlukan dalam apitan diper- ... -kan jika kata dasarnya kata kerja. Senda ialah kata kerja.
11. diperbaiki (salah)
Dalam bahasa Melayu, perkataan diperbaiki untuk maksud benda yang rosak dan perlu dibaiki tidak tepat. Selain itu, kata dasar perkataan tersebut ialah baik, iaitu kata adjektif. Yang betulnya ialah diperbaik. Maksudnya ialah sesuatu yang sudah baik hendak dijadikan lebih baik lagi.
12. diperhamba
Dalam bahasa Melayu, kedua-dua perkataan diperhamba dan diperhambakan gramatis. Penggunaannya dalam ayat bergantung pada maksud yang dibawanya. Diperhamba bermaksud diri sendiri dijadikan hamba. Manakala, diperhambakan bermaksud orang lain dijadikan hamba.
13. dipertaut (salah)
Akhiran -kan diperlukan dalam apitan diper- ... -kan jika kata dasarnya kata kerja. Taut ialah kata kerja.
14. dipersatu(salah)
Akhiran -kan diperlukan dalam apitan diper- ... -kan jika kata dasarnya kata nama. Satu ialah kata nama.

No comments: