Monday, January 11, 2016

Soalan Peribahasa 3(e):SOALAN 3(e):Peribahasa
TAHUN
SOALAN
2004
Mengemukakan tiga peribahasa berdasarkan petikan.

Perpaduan rakyat menjadi tonggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka
saling membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa
 ini sikap negatif  akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat.
Sekiranya  hal ini ini, maka tiada siapa pun yang untung. Sebaliknya meraka
akan kehilangan segala-galanya.

1.                                                                                                                                           

2.                                                                                                                                           

3.                                                                                                                                           


2005(U)
Membina ayat daripada peribahasa yang diberikan.

(a)    Seperti ikan pulang ke lubuk.
(b)   Muafakat membawa berkat.
(c)    Sehari selembar benang , lama-lama menjadi kain.
1.                                                                                                                                           

2.                                                                                                                                           

3.                                                                                                                                           


2005
Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat yang disediakan.

(a)    Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira,
tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi.
(b)   Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya
tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka
 hati seperti remaja lain.
(c)    Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan
janganlah kita berbelanja aberlebih-lebihan.
1.                                                                                                                                           

2.                                                                                                                                           

3.                                                                                                                                           
2006(U)
Menyenaraikan peribahasa berdasarkan tempat kosong yang diberikan dalam petikan.

Amirah sudah lama tidak pulang ke kampung untuk menziarahi keluarganya
 ekoran daripada perselisihan faham dengan adik-beradiknya. Dia memberikan
 alasan bahawa kampung itu jauh dan jalan menuju ke sana bengkang-bengkok  (i)                                                                                                                                        
 . Walau bagaimanapun, dalam hatinya tetap mengakui hubungan kekeluargaan
 penting dan mesti dikekalkan kerana( ii)                                                                                                                                              
 . Segala susah payah balik balik ke kampung dan kesibukan bukanlah alasan
 untuk dia tidak menziarahi kaum keluarga (iii)                                                                                                                                        

2006
Menyenaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai dengan tempat
 kosong dalam petikan

Amir:  Ramai pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak
semasa berkomunikasi.
Sofea:  Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan
 penggunaan bahasa yang betul.
Ami: Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa
yang betul pada setiap masa dan keadaan, keran(1)                                                                                                                                        
 dapat mendaulatkan bahasa Melayu tanpa berdolak-dalik, bak kata petatah (ii)                                                                                                                                                

Amir: Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan
idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii)                                                                                                                                  


2007
Memberikan maksud peribahasa
(a)    Bahasa Jiwa Bangsa
(b)   Bagai dakwat dengan kertas
(c)    Seperti air dalam kolam
1.                                                                                                                                           

2.                                                                                                                                           

3.                                                                                                                                           


2008
Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas
 menunjukkan maksud dan penggunaannya.
(a)    Bagai menatang minyak yang penuh
(b)   Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau
(c)    Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah
1.                                                                                                                                           

2.                                                                                                                                           

3.                                                                                                                                           


2009
Baca dialog di bawah dengan  teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang
sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam dialog tersebut.
Ayah: Syafik, jagalah diri baik-baik ketika di rantau orang. Di sana nanti
sesuaikan diri dengan budaya dan adat resam mereka. Ikutlah nasihat orang tua-tua,
iaitu (i)                                                                                                                                  

Syafik:  Terima kasih ayah. Saya akan sematkan nasihat ayah itu dalam
hati saya.
Ayah: Di luar Negara nanti ayah berharap Syafik belajarlah rajin-rajin.
 Setelah Berjaya kelak, berkhidmatlah kepada Negara ini kerana
 kerajaan memerlukan tenaga muda untuk membangunkan Negara, bak kata
peribahasa (ii)                                                                                                                                                

Syafik: Saya tidak lupa akan nasihat ayah itu.
Ayah: Satu lagi, jika ada peluang, jelahahilah Negara orang dan timbalah
pengalaman sebanyak-banyaknya kerana (iii)                                                                                                                                              

2010
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai

Sekolah merupakan institusi formal yang mampu melahirkan modal insan
 yang akan memajukan Negara. Bagi mencapai matlamat ini, guru-guru
 hendaklah menjalin hubungan yang erat dengan murid-murid di samping
bekerjasama bagai (i)                                                                                                                                        


Selain itu, mereka perlulah berusaha dengan gigih dan rajin untuk menempa
kecemerlangan kerana (ii)                                                                                                                                          
 . Sebagaimana yang diketahui, resepi kejayaan seseorang murid ialah
permuafakatan antara guru dengan ibu bapa dalam melaksanakan pelbagai
program untuk meningkatkan prestasi murid-murid dalam akademik.
Apabila bermuafakat, sesuatu kejayaan mudah diperoleh kerana (iii)                                                                                                                                  

No comments: