Saturday, December 19, 2015

Setiap kaum di Malaysia mengamalkan budaya warisan kaum masing-masing seperti cara berpakaian dan adat perkahwinan. Jelaskan kepentingan-kepentingan mengekalkan budaya warisan tersebut.      Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Tiga kaum yang terbesar  terdapat di negara ini ialah kaum Melayu, Cina dan India. Perkara ini juga merupakan salah satu keunikan Malaysia berbanding  negara lain di dunia. Kewujudan pelbagai kaum ini telah menyebabkan variasi dalam pelbagai bentuk aspek kehidupan seperti makanan yang berlainan  untuk setiap kaum, cara berpakaian dan pakaian tradisional mengikut mengikut kaum masing-masing, adat melangsungkan perkahwinan mengikut agama dan kepercayaan  serta bahasa. Seperti yang telah termaktub  dalam perlembangan Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi negara tetapi agama lain bebas diamalkan. Oleh itu, pelbagai budaya warisan telah wujud di Malaysia sejak dahulu lagi. Namun, pada zaman era globalisasi ini, pelbagai masalah datang menghampiri masyarakat dengan kemasukan budaya-budaya luar seperti budaya Barat dalam kehidupan seharian menyebabkan keaslian budaya warisan pelbagai kaum terhakis. Sebagai masyarakat Malaysia, usaha mengekalkan budaya warisan pelbagai kaum adalah amat penting.

Antara kepentingan mengekalkan budaya warisan kaum masing-masing adalah sebagai tanda ketaatan dan kepatuhan terhadap agama masing-masing. Setiap adat yang diamalkan oleh sesuatu kaum, pasti berkait rapat dengan kepercayaan dan agama kaum tersebut. Contohnya, adat melayan tetamu dalam masyarakat Melayu adalah dengan cara melayan tetamu  sebaik-baiknya. Hal ini berkaitan dengan ajaran Islam yang menyuruh umatnya melayan tetamu dengan sebaik-baik mungkin kerana tetamu yang datang ke rumah  membawa rahmat. Selain itu, dalam adat berpakaian pula, masyarakat Melayu memakai baju kurung yang agak longgar. Hal ini kerana agama Islam meyuruh umatnya memakai pakaian yang longgar dan sopan bertepatan dengan potongan   baju kurung. Perkara ini jelas menunjukan bahawa adalah amat penting untuk mengekalkan budaya warisan sebagai tanda ketaatan dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan masing-masing.

      Seterusnya, kepentingan mengekalkan budaya warisan adalah untuk mengekalkan daripada terus dilupakan dan hilang ditelan zaman. Warisan ini seharusnya dikekalkan supaya dapat diwarisi oleh generasi akan datang agar tak lapuk dek hujan, dan tak lekang dek panas. Hal ini juga penting bagi mengelakkan masyarakat terpengaruh dengan budaya Barat yang boleh merosakkan bangsa kita. Kemasukan budaya Barat dalam budaya warisan kita dikhuatiri akan merosakkan generasi yang akan datang dengan pengaruh negatif yang dibawa oleh mereka. Perkara ini juga penting untuk mengelakkan negara kita daripada dijajah lagi oleh negara luar sama ada dari segi mental dan fizikal. Sudah terang lagi bersuluh hal ini menunjukkan bahawa amat penting untuk kita mengekalkan budaya warisan bangsa agar budaya Barat tidak dapat menyerap masuk ke dalam diri anak-anak muda yang merupakan bakal pemimpin negara pada masa yang akan datang.

Selanjutnya kepentingan mengekalkan budaya warisan adalah untuk menunjukkan identiti kaum masing.masing. Misalnya, kita dapat mengenali sesuatu kaum melalui cara berpakaian mereka. Contohnya baju Melayu atau baju kurung merupakan pakaian tradisional orang Melayu. Manakala, Cheongsam merupakan pakaian tradisional masyarakat China dan Sari merupakan pakaian tradisional masyarakat India. Perkara ini penting supaya kita dapat mengenali adat dan budaya kaum lain dengan lebih mendalam dan kita akan lebih menghormati kaum mereka. Identiti kaum adalah penting untuk menunjukkan keunikan kaum masing-masing kerana setiap kaum pasti mempunyai keunikan yang tersendiri. Melalui cara ini jugakita dapat memperkenalkan budaya kita kepada orang luar. Tegasnya, pengekalan budaya warisan amat penting untuk menunjukkan identiti kaum masing-masing kepada masyarakat luar.

Akhirnya, kepentingan mengekalkan budaya warisan adalah untuk menunjukkan variasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Perkara ini boleh dijadikan sebagai satu bahan tarikan pelancong di Malaysia. Makanan yang pelbagai, bahasa yang bermacam-macam memudahkan komunikasi antara anggota masyarakat dengan pelancong asing. Malahan pakaian tradisional serta adat-adat yang diamalkan oleh kaum masing-masing amat menarik bagi orang luar. Tambahan pula, dengan suasana negara dan keadaan yang aman damai ini telah mendorong kemasukan pelancong asing. Kemasukan pelancong asing menyebabkan berlaku pertukaran wang asing dan ini menyebabkan ekonomi Malaysia meningkat. Perkara ini diumpamakan sambil menyelam minum air kerana di samping mengekalkan budaya warisan bangsa , kita juga dapat menolong meningkatkan ekonomi negara .Jelaslah bahawa mengekalkan budaya warisan bangsa adalah penting bagi meningkatkan kadar kemasukan pelancong asing ke negara kita.

Kesimpulannya, budaya warisan seharusnya dikekalkan bagi mengelakkan budaya tersebut pupus ditelan zaman. Hal ini demikian kerana budaya ini merupakan warisan daripada nenek moyang kita yang harus dijaga sebaik-baiknya agar dapat diwarisi oleh generasi akan datang justeru semua pihak haruslah memainkan peranan dalam menjaga warisan bangsa sebagai satu identiti kaum dan maruah bangsa.

1 comment:

hakim syukri said...

Karangan yang sangat membantu saya dalam membuat rujukan di thesis writing services in Malaysia