Sunday, February 1, 2015

SPM 2014:Soalan no. 3: Usaha kerajaan memajukan bidang pertanian memang wajar kerana bidang ini memberikan pelbagai kebaikan kepada rakyat dan negara. Bincangkan.

Kehendak soalan:
1. calon hendaklah memberikan pendapat tentang usaha kerajaan memajukan bidang pertanian yang memberikan pelbagai kebaikan kepada rakyat dan negara Antara kebaikannya :
- menambahkan pendapatan keluarga
- meningkatkan pendapatan negara dari segi eksport dan import
- dapat menembusi pasaran antarabangsa
- meningkatkan produktiviti
- menyediakan peluang pekerjaan.


No comments: