Wednesday, January 4, 2017

PANDUAN MENULIS RUMUSAN [ 30 markah]

Ayat Pendahuluan [2 markah]

Rumusan ini membincangkan + kata kunci soalan (tukar kepada perkataan sinonim) + salin ayat soalan hingga selesai.

Kata kunci soalan isi tersurat ditukar kepada perkataan sinonim. Contohnya:

1. Punca/ faktor/ sebab/ alasan
2. Kesan/ akibat/ implikasi/ natijah/ impak
3. Kebaikan/ manfaat/ maslahat/ keperluan/ faedah/ peranan/ fungsi/ kegunaan/ kepentingan/ kelebihan/ keistimewaan
4. Masalah/ kekangan/ halangan/ kesulitan/ kerumitan/ cabaran/ rintangan/ sekatan
5. Cara/ tindakan/ alternatif/ strategi/ kaedah/ langkah-langkah/ modus operandi/ usaha-usaha
6. Keburukan/ kelemahan/ kepincangan/ kekurangan
7. Peranan/ tanggungjawab/ kewajipan/ fungsi/ tugas
8. Ciri-citi/ tanda-tanda/ sifat-sifat/ unsur-unsur/ kriteria-kriteria
9. Kemerosotan/ kejatuhan/ kebejatan
10. Dorongan/ galakan/ sokongan
11. Panduan/ pegangan/ petunjuk
12. Amalan/ kegiatan/ perlakuan/ tabiat
13. Pelacoan/ pembulian

Contoh cara menulis ayat bagi perenggan isi tersurat dan cari jawapan berdasarkan petikan. [12 markah]

Antara tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah ialah,  SU1 . Seterusnya, SU2. Selain itu,  SU3 . Di samping itu, SU 4 .Tindakan selanjutnya, SU 5 . Akhir sekali, SU 6.

*SU= isi tersurat
* pastikan setiap ayat mempunyai subjek
* penanda wacana boleh diabaikan dengan syarat ayat yang dibina ada subjek yang betul berdasarkan petikan.

Contoh cara menulis ayat bagi perenggan isi tersirat (jawapan berdasarkan KBAT/ KBKK)[4 markah]

Kesan masalah itu kepada negara ialah T1   dan  T2.

* T= isi tersirat

Contoh cara menulis ayat penutup bagi rumusan [2 markah]

Kesimpulannya,  siapa (kita/semua pihak/ media massa/ ibu bapa/ kerajaan/ masyarakat/ pelajar/ remaja/ guru dll) + cadangan/ nasihat/ saranan ( hendaklah/ haruslah/ mestilah) + kata kunci petikan + harapan (agar/ supaya)................

No comments: