Thursday, February 19, 2009

KATA BILANGAN

kata bilangan tentu

satu,
dua, tiga, dan seterusnya

kata bilangan tak tentu

beberapa,
segala,
seluruh,
sekalian,
para,
setengah-setengah,
sesetengah, dan sebagainya

kata bilangan pecahan suku,

setengah,
separuh,
tiga suku,
satu per tiga,
lima per tujuh, dan sebagainya

kata bilangan pisahan

setiap,
masing-masing dan tiap-tiap

kata bilangan himpunan

kedua-dua,
ketiga-tiga,
berpuluh-puluh,
berminggu-minggu,
berbulan-bulan,
beribu-ribu,
ribuan,
beratus-ratus,
ratusan,
berjuta-juta,
jutaan, dan sebagainya

kata bilangan tingkat pertama,

kedua,
ketiga, dan seterusnya

KESALAHAN UMUM PELAJAR

1. Beberapa pelajar (salah)

Pembetulan: Beberapa orang pelajar(kata bilangan beberapa MESTI diikuti penjodoh bilangan)

2. Lima setengah jam (salah)
Pembetulan: Lima jam setengah(kata bilangan pecahan mestilah di letakkan di hujung kata bilangan tentu)

3. Setiap orang pelajar (salah)
Pembetulan: Setiap pelajar(pelajar sudah menunjukkan "orang", maka TIDAK perlu penjodoh bilangan "orang" lagi.

4. Beribu hadiah, berjuta bintang, (salah)
Pembetulan: Beribu-ribu hadiah, berjuta-juta bintang, beratus-ratus buah kereta(beribu bermaksud "mempunyai ibu", berjuta bermaksud "ada juta")

5. Kedua ibu bapa (salah)
Pembetulan: Kedua-dua ibu bapa(kedua bermaksud "tempat kedua" dan kedua-dua bermaksud "dua orang yang terlibat")

6. Setiap-tiap pelajar, tiap pelajar (salah)
Pembetulan: Setiap pelajar, tiap-tiap pelajar(Dalam BM, hanya ada "setiap" dan "tiap-tiap")

Latih Nahu

Nyatakan sama ada frasa di bawah betul (B) atau salah (S), kemudian berikan jawaban yang betul untuk menggantikan jawaban yang salah.

Kedua-dua orang menteri ( )
Satu suku jam ( )
Dua ringgit setengah ( )
Setengah pelajar ( )
Separuh daripada murid di dalam kelas ( )
tiap peserta pertandingan ( )
beribu-ribu buah komputer ( )
Setengah-setengah remaja ( )
Seluruh buah kampung ( )
tempat keempat belas di dalam kelas ( )
Anda boleh menghantar jawapan anda dalam ruang "ulasan". Pada malam Sabtu, saya akan memasukkan jawabannya.
DIPETIK DARIPADA BLOG: CIKGU TAN C

1 comment:

Anonymous said...

Cik Azza,boleh tanya sikit..

Dia menggunakan (setengah / sesetengah) daripada gajinya untuk membeli komputer riba.

Apakah jawapannya??

terima kasih atas pertolongan anda.