Wednesday, May 18, 2011

Soalan percubaan PMR negeri Kelantan 2008
Persoalan merupakan perkara penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, jelaskan dua persoalan daripada novel tingkatan 1 dan dua persoalan daripada novel tingkatan 3.

Novel yang saya kaji ialah Meniti Kaca karya dan Panas Salju karya Antara persoalan dalam novel Meniti Kaca ialah persoalan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa buktinya . Seterusnya persoalan tentang semangat kejiranan dan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat berbilang kaum buktinya
Manakala persoalan yang terdapat dalam novel Meniti Kaca ialah persoalan tentang ketabahan seorang bapa dalam menghadapi dugaan hidup. Hal ini dapat dibuktikan melalui watak yang digambarkan sebagai bapa yang Selain itu terdapat persoalan tentang sikap tolong-menolong atau semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat buktinya

PEMARKAHAN:
Isi = 6 markah
Bahasa = 4 markah
Jumlah = 10 markah

No comments: