Tuesday, March 9, 2010

ANTOLOGI TING. 4: HARGA REMAJA

GURINDAM 12 FASAL YANG KEENAM

cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan ubat.

cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan setiap seteru.

cahari olehmu akan isteri,
yang boleh menyerahkan diri.

cahari olehmu akan kawan,
pilih segala orang setiawan.


Abu Hassan Sham (Penyelenggara)
Puisi-puisi Raja Ali Haji, 1993
Dewan Bahasa dan Pustaka

MAKSUD RANGKAP 1

apabila kita mencari sahabat, kita hendaklah mencari sahabat yang boleh dijadikan penawar dalam apa-apa juga situasi.

MAKSUD RANGKAP 2

apabila kita mencari guru, carilah guru yang mampu mendidik dan mengajar kita mengenal musuh

MAKSUD RANGKAP 3

apabila kita mencari isteri, carilah isteri yang taat serta sanggup buat apa-apa sahaja untuk suami dan tidak memikirkan kepentingan diri

MAKSUD RANGKAP 4

apabila kita mencari kawan, carilah kawan yang mempunyai semangat setia kawan serta bersedia mengharungi suka duka bersama

No comments: